Projecten

De Wereldwinkel Zierikzee ondersteunt een aantal projecten:

Foto: Pauli Gerritsen

December 2021
Ondanks een door Corona moeilijk jaar heeft Wereldwinkel Zierikzee toch weer drie mooie donaties kunnen doen met een bij elkaar opgetelde waarde van 15.000 euro. Drie stichtingen kregen een bedrag van 5.000 euro.
De begunstigde organisaties zijn de stichting Adwuma, die naaiateliers heeft in Ghana; het in verschillende Afrikaanse landen werkzame Gone Arty en Madat Nepal. Deze laatste organisatie richt zich op projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Nepal.
Met jouw aankoop help je hen daarbij. Zo ondersteunt de Wereldwinkel Zierikzee met uw hulp o.a. een schoolproject in Nepal.

Stichting Gone Arty heeft als missie om door middel van onderwijs de kansen op een betere toekomst voor kinderen en jongeren uit de Macheke-regio in Zimbabwe te vergroten. Zij bieden bestaanszekerheid aan kleinschalige projecten in verschillende landen in Afrika. Door vanuit Nederland te investeren in ateliers en werkplaatsen wordt de hoge kwaliteit van de producten gewaarborgd.

Schoolproject Stichting Contigo Juntos is een kleine organisatie, betrouwbaar en bevlogen mensen die dit werk doen vanuit het hart maar goed georganiseerd met structuur en controle. Elke cent komt goed terecht.
Vijftien jaar geleden heeft Janneke Herrebout (woonachtig in Goes) samen met een lokaal team de stichting Juntos Contigo opgezet, maar hoe kwam ze daar en waarom?

Janneke vertelt:
Na een stage en werkperioden in diverse landen kwam ik in 2004 terecht op de vuilnisbelt van Managua. Het was een enorme vuilnisbelt, waar in de stank en hitte van 35 graden kinderen rondliepen. Het raakte mij zo dat die kinderen met blote voetjes over de vuilnisbelt liepen. Kinderen horen te spelen en naar school te gaan om te leren. Het maakt zoveel verschil waar je geboren wordt, als jij net dat meisje of jongetje bent wat geboren is aan de rand van de Nicaraguaanse vuilnisbelt. De kinderen op de vuilnisbelt stoppen vanaf groep 3 met school om hun ouders te helpen met zoeken van plastic, rubber of staal. Allemaal om te zorgen dat ze overleven.

Dit ging mij zo aan het hart, dat ik samen met lokale bevolking besloot dat er een plek gecreëerd moest worden waar een kind kan spelen én naar school kan gaan om een toekomst op bouwen buiten de vuilnisbelt. Om dit te bereiken heb ik in 2005 de Stichting Juntos Contigo opgericht; een kind-ontwikkelingsorganisatie.

Toekomstplannen
De afgelopen 15 jaar blijkt dat het werk van Juntos Contigo veel invloed heeft in de wijk. De kracht ligt in de vertrouwensband en contacten met ouders en wijkbewoners. Vanaf het begin van de Coronacrisis is Juntos Contigo de enige organisatie in de wijk. De samenwerking met de bewoners is door het uitdelen van voedsel- en medische pakketten intensiever geworden.

De komende jaren wil Juntos Contigo met de steun van donateurs ervoor zorgen dat:
– De kwaliteit van het onderwijs verbetert en er voldoende aandacht is voor gezinscoaching.
– Er meer aandacht komt voor de gezondheid van de kinderen.
– Er zoveel mogelijk kinderen kunnen doorstromen naar de Vakschool.


De Stichting Adwuma Ye is bekend van de mondkapjes en de New Cooking Bags

Het doel van Stichting Adwuma Ye is:
Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De schoonheid van een land als Ghana wordt overschaduwd door een groot afvalprobleem. Een land met een zeer gevarieerd landschap van kustgebieden met prachtige stranden tot glooiende bergen, meren, oeroude regenwouden, grote rivieren en droge savanne met overal rommel: water- en ijszakjes op straat, in de bermen, in de bossen, op het strand waardoor het land eruit ziet als één grote vuilnisbelt.

Bericht uit Ghana:
“Wat geweldig !  Wat een ontzettend mooi bericht! Voor dit bedrag kunnen we zes jongeren volgend jaar bij ons aan het werk hebben. We gaan ze klaarstomen om een stagiaire te worden bij een master na keuze waar ze hun praktijkopleiding kunnen gaan volgen. Wat prachtig!
Ik zal deze jongeren speciaal voor jullie gaan volgen en regelmatig berichten en een fotootje sturen hoe het met ze gaat. Bedank ook al jullie lieve vrijwilligers. Samen hebben jullie veel voor elkaar gekregen! We zijn dankbaar dat jullie dat  met ons willen delen…
You made our day…!
Een zonnige, warme groet uit Ghana!


Schoolproject Nepal
St Madat Nepal kan rekenen op onze jaarlijkse steun voor hun schoolprojecten.
Ook in 2019 is opnieuw een behoorlijk bedrag naar de Stichting gegaan.
Hieronder de reactie van het bestuur van Madat Nepal:

Geacht bestuur en wereldwinkelmedewerkers,
In een tijd dat veel wereldwinkels hun deuren moeten sluiten, zijn we
gewoon blij dat jullie dat niet hoeven te doen en ZELFS in staat zijn
om ons voor het zoveelste jaar te verblijden met een subsidie voor
onze schoolprojecten. Die gaan ook gewoon door, zij het op een lager
pitje omdat de kosten zoveel hoger zijn. Wat heet… lager pitje. Sinds
de aardbeving hebben we al nieuwe scholen kunnen bouwen in
Utargot, Daduwa en drie scholen in het district Rasuwa en op dit
moment wordt in dat district een school uitgebreid met nog eens
acht lokalen!
Mede dankzij jullie hulp is dit allemaal mogelijk. Daarvoor dan ook
onze hartelijke dank. Jullie kunnen op de hoogte blijven van de meest
recente informatie over de projecten via onze blog op de website
www.madatnepal.nl Je kunt zelfs een ‘abonnement’ nemen op de
blog, zodat je een berichtje krijgt bij elke nieuwe blog.
We wensen jullie nog heel veel jaren plezier met jullie leuke
wereldwinkel en nogmaals onze hartelijke dank.

Met hartelijke groet,
Bestuur St Madat Nepal

Nieuw bericht op Stichting Madat Nepal: Shyam, gesponsord en werkt nu in de VS
Kinderen in ontwikkelingsgebieden met een Correctbook Schrijfset