Organisatie

De Wereldwinkel Zierikzee maakt deel uit van Wereldwinkels Nederland, een organisatie voor de ondersteuning van wereldwinkels.
De doelstelling van Wereldwinkels Nederland is het bevorderen van eerlijke handel, oftewel fair trade. Fair trade is een samenwerkingsverband in de handelsketen om de arbeids- en leefomstandigheden van producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren.

Voorzitter: Margot de Pagter – mail voorzitter@wereldwinkelzierikzee.nl

Secretaris: Els Steegmans –mail secretaris@wereldwinkelzierikzee.nl

Penningmeester: Rien v.d. Sluis – mail penningmeester@wereldwinkelzierikzee.nl

Winkelcoördinator: Jan Nauta – mail winkelcoordinator@wereldwinkelzierikzee.nl

PR: Wietske Ennenga – mail pr@wereldwinkelzierikzee.nl

Medewerker coördinator: Cockie Jongenelen – mail medewerkerscoordinator@wereldwinkelzierikzee.nl

Opmerkingen of vragen over de website? Mail naar webwerk@wereldwinkelzierikzee.nl